1855/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1855/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 tại Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Hải Hà và xã Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn của Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2
Ngày ban hành 01/06/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT690547993-5-20211622449598733_(giangld)(01.06.2021_10h59p06)_signed.pdf
 Trở về trang trước