2677/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2677/QĐ-UBND
Đính chính Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 04/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2677_signed.pdf
 Trở về trang trước