2189/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2189/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung một số cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện Thiệu Hóa, Hậu Lộc, Thạch Thành và Thọ Xuân vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT393771634-6-20221655801453784trangnt22.06.2022_07h24p30_liemmx_22-06-2022-08-30-30_signed.pdf
 Trở về trang trước