231/GP-UBND
Chi tiết văn bản
231/GP-UBND
Cho phép Chi nhánh Nghi Sơn - Công ty cổ phần Quản lý và khai thác tài sản dầu khí (có trụ sở tại Vạn Xuân Thành, phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam) được xả nước thải vào nguồn nước từ hoạt động của Khu nhà ở và Dịch vụ phục vụ Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn tại phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 26/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT210577585-11-20201606270669007trangnt25.11.2020_15h42p13_quyennd_25-11-2020-21-16-02_signed.pdf
 Trở về trang trước