1551/UBND-VX
Chi tiết văn bản
1551/UBND-VX
Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2019
Ngày ban hành 01/02/2019
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1551_signed.pdf
 Trở về trang trước