40/KH-UBND
Chi tiết văn bản
40/KH-UBND
Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020
Ngày ban hành 07/02/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh40.signed.pdf
 Trở về trang trước