4647/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4647/QĐ-UBND
Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn
Ngày ban hành 18/11/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT583314406-11-20211637120602625tungct17.11.2021_16h42p18_giangld_18-11-2021-11-59-15_signed.pdf
 Trở về trang trước