120/KH-UBND
Chi tiết văn bản
120/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5; tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 21/05/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh120_signed.PDF
 Trở về trang trước