16510/UBND-CN
Chi tiết văn bản
16510/UBND-CN
Giao tham mưu về đề nghị chủ trương đầu tư dự án Cầu vào dự án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu vực phía Đông, KCN Lễ Môn, TP Thanh Hóa
Ngày ban hành 03/12/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c16510.signed.pdf
 Trở về trang trước