2921/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2921/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Hợp tác xã Hợp Phát
Ngày ban hành 27/07/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT701562300-7-20201595581587896_thinv_24-07-2020-17-35-05_signed.pdf
 Trở về trang trước