1562/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1562/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi lợn thịt gia công của Công ty TNHH Chăn nuôi Cẩm Châu thực hiện tại xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 10/05/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT573507387-5-20221652061186120_(giangld)(09.05.2022_16h30p40)_signed.pdf
 Trở về trang trước