5000/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5000/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép dự án Khu dân cư mới thôn Hồng Phong tại phường Ninh Hải được thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 23/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT445243651-11-20201605929770000trangnt22.11.2020_16h18p27_quyennd_23-11-2020-07-39-42_signed.pdf
 Trở về trang trước