33/GP-UBND
Chi tiết văn bản
33/GP-UBND
Cấp phép cho Lữ đoàn 368 Quân đoàn 1, có địa chỉ trụ sở chính tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư “Xây dựng doanh trại Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 2 Lữ đoàn 368 Quân đoàn 1” tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 07/04/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT531583631-4-20231680660159011_(giangld)(07.04.2023_11h55p28)_signed.pdf
 Trở về trang trước