3842/QĐ-BĐD
Chi tiết văn bản
3842/QĐ-BĐD
Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn nhận ủy thác địa phương năm 2021
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT396774410-9-20201600080519917chanth14.09.2020_18h25p29_thinv_15-09-2020-17-35-50_signed.pdf
 Trở về trang trước