743/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
743/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nước sạch sinh hoạt huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 19/02/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT606066594-2-20241707966968897_(giangld)(16.02.2024_16h55p28)_signed.pdf
 Trở về trang trước