171/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
171/QĐ-UBND
Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với ông Nguyễn Hữu Cường.
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT838431705-1-20211610521218821_tuandm_13-01-2021-15-05-45_signed.pdf
 Trở về trang trước