4478/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
4478/UBND-THKH
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT244931264-4-20211617702121390_(chiennv)(07.04.2021_10h19p18)_signed.pdf
 Trở về trang trước