194/KH-UBND
Chi tiết văn bản
194/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 14/09/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT982298357-9-20201599809969787_(xungnd)(11.09.2020_16h22p47)_signed.pdf
 Trở về trang trước