10313/UBND-VX
Chi tiết văn bản
10313/UBND-VX
Thực hiện Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT789616767-7-20201596080436295_(thinhnd)(31.07.2020_08h59p04)_signed.pdf
 Trở về trang trước