3540/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3540/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép 2 dự án trên địa bàn huyện Yên Định và huyện Đông Sơn được thực hiện trong năm 2019, cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện
Ngày ban hành 05/09/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3540.signed.pdf
 Trở về trang trước