2540/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2540/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép thực hiện dự án Đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ dân phố Đức Thành tại phường Ninh Hải và dự án Cửa hàng xăng dầu Tân Bình - Phú Lâm tại xã Phú Lâm; cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thị xã Nghi Sơn.
Ngày ban hành 22/07/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT155081842-7-20221658314471077_(giangld)(22.07.2022_12h11p43)_signed.pdf
 Trở về trang trước