8093/UBND-NN
Chi tiết văn bản
8093/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị cho phép thực hiện dự án Nhà máy gia công, sản xuất giầy dép xuất khẩu và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Thọ Xuân
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT307648801-6-20211623285994303_(tungct)(10.06.2021_13h48p42)_signed.pdf
 Trở về trang trước