5220/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5220/QĐ-UBND
Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa
Ngày ban hành 24/12/2018
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d5220_signed.pdf
 Trở về trang trước