55/2006/NQ-HĐND55
Chi tiết văn bản
55/2006/NQ-HĐND
Kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hoá năm 2007
Ngày ban hành 27/12/2006
Người ký Phạm Văn Tích
Chức vụ
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm nq55.doc
 Trở về trang trước