2161/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2161/QĐ-UBND
Về việc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản, đóng cửa mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định đối với Hợp tác xã xây dựng Quyết Thắng
Ngày ban hành 21/06/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT64685233-6-20221655550116393_(giangld)(20.06.2022_17h14p50)_signed.pdf
 Trở về trang trước