3947/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3947/QĐ-UBND
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Quy hoạch điểm dân cư nông thôn Cầu Mư tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc
Ngày ban hành 08/10/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT416995035-10-20211633338298157hoangmc05.10.2021_09h20p45_thinv_06-10-2021-07-59-13_signed.pdf
 Trở về trang trước