5071/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5071/QĐ-UBND
Giao đất cho BQL KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp để thực hiện việc quản lý, cho thuê đất theo quy định của pháp luật
Ngày ban hành 29/11/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d5071.signed.pdf
 Trở về trang trước