1120/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1120/QĐ-UBND
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
Ngày ban hành 06/04/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT739496457-4-20211617668242756trangnt06.04.2021_14h14p04_liemmx_06-04-2021-14-43-37_signed.pdf
 Trở về trang trước