1398/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1398/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa
Ngày ban hành 28/04/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT851116739-4-20211619428530301_tungdt_28-04-2021-10-36-12_signed.pdf
 Trở về trang trước