228/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
228/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên vật liệu thực hiện Dự án “Ứng dụng công nghệ cao xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ dưa lưới đạt tiêu chuẩn VietGAP tại tỉnh Thanh Hóa”
Ngày ban hành 13/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT464162863-1-20221641960422336tungct12.01.2022_17h03p31_giangld_13-01-2022-03-11-08_signed.pdf
 Trở về trang trước