1238/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1238/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh, bổ sung các công trình dự án, chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất hằng năm, huyện Như Thanh.
Ngày ban hành 29/03/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT18054142-3-20241711507707452_(giangld)(28.03.2024_16h41p58)_signed.pdf
 Trở về trang trước