12865/UBND-VX
Chi tiết văn bản
12865/UBND-VX
Giao giải quyết đề nghị của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố Sầm Sơn tại Tờ trình số 3473/TTr-BCĐ ngày 14/9/2020
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT453104390-9-20201600157311434_(chanth)(16.09.2020_07h19p12)_signed.pdf
 Trở về trang trước