5731/UBND-CN
Chi tiết văn bản
5731/UBND-CN
Giao triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng về đầu tư phát triển vật liệu xây dựng
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT653893428-4-20211619679477108_(trangnt)(01.05.2021_16h21p19)_signed.pdf
 Trở về trang trước