239/TB-UBND
Chi tiết văn bản
239/TB-UBND
Giới thiệu chức vụ và chữ ký của ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 18/12/2020
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb239.PDF_signed.pdf
 Trở về trang trước