248/KH-UBND
Chi tiết văn bản
248/KH-UBND
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020
Ngày ban hành 03/12/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh248.signed.pdf
 Trở về trang trước