6730/UBND-CN
Chi tiết văn bản
6730/UBND-CN
Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng thông thường trong năm 2024, 2025 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT432616243-5-20241715738838352_liemmx_15-05-2024-09-18-25_signed.pdf
 Trở về trang trước