922/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
922/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (đợt 1) nộp ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án Khu dân cư Phú - Quý tại các xã Hoằng Phú và xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa
Ngày ban hành 19/03/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT48292006-3-20211616114401130tungct19.03.2021_14h13p39_thinv_19-03-2021-15-25-19_signed.pdf
 Trở về trang trước