2497/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2497/QĐ-UBND
Quyết định phê duyệt phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
Ngày ban hành 30/06/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT728616681-6-20201593427262208_liemmx_30-06-2020-10-21-31_signed.pdf
 Trở về trang trước