14567/UBND-KSTTHCNC
Chi tiết văn bản
14567/UBND-KSTTHCNC
Giao báo cáo tổng kết thi hành Luật Luật sư trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 30/09/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT299522262-9-20221664439991458_(tungct)(30.09.2022_16h50p21)_signed.pdf
 Trở về trang trước