634/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
634/QĐ-UBND
Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 05 tập thể và 10 cá nhân, đã có thành tích trong công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2020
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT569948514-2-20211613728243594_tuandm_22-02-2021-13-40-56_signed.pdf
 Trở về trang trước