10534/UBND-CN
Chi tiết văn bản
10534/UBND-CN
Giao tham mưu chấp thuận một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện công trình cầu Phủ Km5+100 ĐT509, huyện Hoằng Hóa
Ngày ban hành 14/08/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c10534.signed.pdf
 Trở về trang trước