43/BC-UBND
Chi tiết văn bản
43/BC-UBND
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2018 tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 25/03/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc43_signed.pdf
 Trở về trang trước