4438/UBND-NN
Chi tiết văn bản
4438/UBND-NN
Triển khai thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT9997849-4-20211617606704375tungct06.04.2021_14h35p48_tungct_06-04-2021-16-09-44_signed.pdf
 Trở về trang trước