158/GP-UBND
Chi tiết văn bản
158/GP-UBND
Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi sông Trà Giang.
Ngày ban hành 16/11/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT410366788-11-20231699950042363_(giangld)(16.11.2023_08h41p58)_signed.pdf
 Trở về trang trước