14457/UBND-CN
Chi tiết văn bản
14457/UBND-CN
Giao tham mưu đấu nối dự án đường nối khu di tích lịch sử Lam Kinh với đường Hồ Chí Minh tại Km563+800
Ngày ban hành 15/10/2020
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT52404133-10-20201602646801409_(trangnt)(15.10.2020_07h22p29)_signed.pdf
 Trở về trang trước