530/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
530/QĐ-UBND
Phê duyệt danh mục và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt I, năm 2019
Ngày ban hành 01/02/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d530_signed.pdf
 Trở về trang trước