3602/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3602/QĐ-UBND
Phê duyệt Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp biển Hải Ninh tại phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT406284773-9-20211631547052864_(giangld)(14.09.2021_14h57p28)_signed.pdf
 Trở về trang trước