3227/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3227/QĐ-UBND
Cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại BIMIVINA thuê đất tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc để sử dụng vào mục đích Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt
Ngày ban hành 12/08/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3227.signed.pdf
 Trở về trang trước