26/BC-UBND
Chi tiết văn bản
26/BC-UBND
Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2018, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 01/03/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc26_signed.pdf
 Trở về trang trước