7158/UBND-CN
Chi tiết văn bản
7158/UBND-CN
Giao tham mưu, giải quyết đề nghị nghiên cứu lập quy hoạch khu vực xã Hoằng Trường, xã Hoằng Phụ, xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa
Ngày ban hành 11/06/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c7158_signed.pdf
 Trở về trang trước